עו"ד אילן גלזר ושות' | קבוצות רכישה

קבוצות רכישה

משרדנו נותן ליווי מקיף לקבוצת הרכישה ומעניק ללקוחותיו, הן למארגני קבוצת הרכישה והן למשתתפי הקבוצה, שירות משפטי צמוד, השם את אינטרס הקבוצה בראש סדר העדיפויות. זאת, על מנת לאפשר את הצלחת הפרויקט לכל אורך הדרך. במסגרת עבודתנו אנו מסייעים בעריכת הסכם שיתוף בין חברי הקבוצה, טיפול וייצוג הרוכשים בהסכם רכישת הזכויות בקרקע, ליווי משפטי של הליכי התכנון, ייעוץ משפטי והכנת הסכמי התקשרות מול נותני שירות, ייעוץ משפטי שוטף לנציגות הקבוצה, נקיטת פעולות נגד משתתפים מפרים, לרבות אכיפת ההסכם או ביטולו ומכירת חלקו של המפר, טיפול ברישום הבית המשותף ורישום הזכויות על שם חברי הקבוצה, בדיקה וגיבוש של הסכמי הליווי הבנקאי מול הבנק הנבחר לליווי הפרויקט, כל פעולה הנדרשת ביחסים שבין שותפים על פי הסכם שיתוף וכל חובה ופעולה הנדרשת מעורך דין בעסקת מקרקעין.

תמונה: עמוד קבוצות רכישה
גלילה למעלה